Om

Light Poetry har fokus på ljusplanering i offentliga rum.
Med kärlek till ljus arbetar vi med konceptuell ljusplanering både innanför och utanför ramarna.

Exteriört, interiört och med temporära installationer.

Vi strävar alltid efter att göra nytta och skillnad som syns och känns oavsett projekt.

Ljus har en stor inverkan på hur vi upplever en plats. Både direkt och indirekt. Upplevelsen styr vårt rörelsemönster, hur länge vi stannar kvar och hur vi mår.

Hållbarheten är ett resultat av planeringen. Både tekniskt och visuellt. Vi sätter det gärna i ett större perspektiv och arbetar med planering för både människa, miljö och biologisk mångfald.

Tillsammans strukturerar vi behoven för att sedan gestalta attraktiva, funktionella och trygga miljöer som får människor att trivas och må bra. Både inomhus och utomhus.

I gestaltningsprocessen börjar vi med att släcka ner för att sedan tända upp lite i taget, fokusera på ljus för människan att uppleva och med små medel utmana den traditionella formen av planering.